W tym roku szkolnym zajęcia plastyczne prowadzone przez p. Małgorzatę Karpowicz-Żochowską będą się odbywać we wtorki w godz. 15.00-17.00. Prosimy o informację na adres mailowy: sekretariat@sorw.edu.gdansk.pl, przez telefon 58 553 40 32 lub przez nauczyciela prowadzącego, kto z Państwa chciałaby aby jego dziecko w nich uczestniczyło. Ponieważ są to zajęcia dla uczniów i ich rodziców/opiekunów, proszę pamiętać o środkach zabezpieczających czyli o maseczkach dla osób towarzyszących.

Zajęcia gimnastyczne - więcej informacji już wkrótce.