Kolejny projekt Erasmus + juz za nami! Dwudziestu naszych nauczycieli wzięło udział w 4 kursach metodycznych w Atenach, we Florencji, na Teneryfie oraz na Cyprze. Tematy kursów były następujące: "Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom", "Managing a Diverse Classroom: Facing Upcoming Challeges", "Understanding and Supporting Students With ASD and ADHD" i "Robotics and STEM in Education". Uczestnicy kursów wrócili z nową wiedzą i zapałem do dalszej pracy. Podczas szkoleń przekazali kadrze SORW nowe pomysły na przygotowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, na motywowanie uczniów do nauki oraz na wprowadzenie do zajęć nowych zadań i aktywności. Dzięki wyjazdom w ramach projektu Erasmus +, uczestnicy szkoleń z naszego ośrodka, mieli możliwość wymiany doświadczeń z wieloma nauczycielami z Europy i nawiązać kontakty, które mogą stać się początkiem przyszłej współpracy SORW z podobnymi europejskimi placówkami.