Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku jest wzorcową placówką zapewniającą edukację i terapię osobom z autyzmem. Pracuje według zasad Stosowanej Analizy Zachowania, wykorzystującej podstawowe prawa uczenia. W ośrodku uczą się dzieci od 3 roku życia, kształtując swoje umiejętności w zakresie komunikacji, samodzielności czy kompetencji społecznych. Ich programy nauczania są zindywidualizowane, dopasowane do ich możliwości i potrzeb.