Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku jest wzorcową placówką zapewniającą edukację i terapię osobom z autyzmem. Istnieje od 1992 roku. Pracuje według zasad Stosowanej Analizy Zachowania, wykorzystującej podstawowe prawa uczenia. Wielu spośród nauczycieli ośrodka jest równocześnie certyfikowanymi terapeutami behawioralnymi. W ośrodku uczą się dzieci od 3 roku życia, które dzięki edukacji i terapii są w stanie rozwinąć swój potencjał, nauczyć się nowych umiejętności w zakresie komunikacji i kompetencji społecznych oraz zwiększyć swoją samodzielność. Ich programy nauczania są zindywidualizowane, dopasowane do ich możliwości i potrzeb.