Sprawozdanie finansowe jednostki zostało opublikowane w BIP GCUW

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32415/SORW.zip