Nauka w naszej placówce odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Każdy nauczyciel odpowiedzialny jest za program edukacyjny swojego ucznia, który obejmuje wspieranie takich sfer jak naśladowanie, komunikacja, umiejętności społeczne, samodzielność czy umiejętności szkolne. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie kompetencji społecznych i werbalnych. Część dzieci integrowana jest w szkołach i przedszkolach masowych, w których towarzyszy im ich nauczyciel. Oprócz indywidualnych zajęć edukacyjnych, nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach muzyki, gimnastyki i religii. Dodatkowymi zajęciami oferowanymi przez ośrodek są hipoterapia, masaż, logopedia i zumba. Popołudniami dzieci mogą brać udział w zajęciach ruchowych i plastycznych. Dbając o rozwój kulturalny naszych podopiecznych organizujemy wyjścia do filharmonii, teatru, kina, muzeów i galerii. Jeździmy też na wycieczki krajoznawacze i Zielone szkoły. Rokrocznie staramy się zapewniać wypoczynek letni w ramach półkolonii.