Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2021/2022 zakończyła się w dniu 28 lutego 2021 roku.

Zapraszamy do składania wniosków wraz z kopią orzeczenia do kaształcenia specjalnego na rok szkolny 2022/2023 - termin składania koniec lutego 2022.

Uczniowie Ośrodka muszą mieć orzeczoną niepełnosprawnośc sprzężoną.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.