Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2023/2024 zakończona

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2023 skończyliśmy przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2023/2024.

Wszystkie wnioski, które zostaną złożone po 28 lutego 2023 wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Wypełnione wnioski wraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego można składać w sekretariacie, lub mailowo. Uczniowie Ośrodka muszą mieć orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną, ze względu na autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu co najmniej umiarkowanym.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.