Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2022/2023 zakończyła się w dniu 28 lutego 2022 roku.

Uczniowie Ośrodka muszą mieć orzeczoną niepełnosprawnośc sprzężoną.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.