Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2024/2025 zakończona

Informujemy, że wnioski rekrutacyjne na rok szkolny 2025/2026 przyjmujemy do końca lutego 2025.

Wypełnione wnioski wraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego można składać w sekretariacie, lub mailowo. Uczniowie Ośrodka muszą mieć orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną, ze względu na autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu co najmniej umiarkowanym.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.