Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2021/2022 kończy się w dniu 28 lutego 2021 roku. Zapraszamy do składania wniosków rwaz z kopią orzeczenia do kaształcenia specjalnego. Uczniowie Ośrodka muszą mieć orzeczoną niepełnosprawnośc sprzężoną.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.