Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku jest wzorcową placówką zapewniającą edukację i terapię osobom z autyzmem. Istnieje od 1992 roku. Pracuje według zasad Stosowanej Analizy Zachowania, wykorzystującej podstawowe prawa uczenia. Wielu spośród nauczycieli ośrodka jest równocześnie certyfikowanymi terapeutami behawioralnymi, a sama placówka jest wpisana na listę Polskiej Licencji Terapeuty Bahawioralnego. W ośrodku uczą się dzieci od 3 roku życia, które dzięki edukacji i terapii są w stanie rozwinąć swój potencjał, nauczyć się nowych umiejętności w zakresie komunikacji i kompetencji społecznych oraz zwiększyć swoją samodzielność. Ich programy nauczania są zindywidualizowane, dopasowane do ich możliwości i potrzeb. Nauczyciele ośrodka stale poszerzają swoją wiedzę, uczestnicząc w stażach, szkoleniach i konferencjach dotyczących autyzmu i nowych metod pracy (w tym verbal behaviour).