Ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28
80-365 Gdańsk
tel. 58 553 40 32
mail. sekretariat@sorw.edu.gdansk.pl