Statut SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem nie przewiduje 
powołania Rady Szkoły
.